نظارت بر اجرا

چکیده

بحث نظارت بر اجرای ساختمان سازی بحثی تخصصی است. مهندس ناظر علاوه بر مدارک تحصیلی و مرتبطی که برای گرفتن مجوز نیاز دارد باید دارای تجربه کافی و تسلط بر مراحل کار اعم از ساختمان سازی، برخورد با نیروی انسانی، مدیریت بحران و ... باشد.

نظارت بر اجرا

مهندس ناظر ساختمان به معنای واقعی کلمه، جزئی پر اهمیت از صنعت عمرانی کشور بوده و در توسعه و آبادانی صنعت ساختمان سازی سهم بزرگی دارد. مهندس ناظر ساختمان به عنوان سرپرست ساخت و ساز انتخاب می‌شود و حضور او به معنی انجام کلیه امور به نحو احسنت و طبق قوانین مصوب است. او متعهد است تا کلیه امور را بر اساس هرآنچه از پیش تعیین شده پیش ببرد.

وظیفه مهندس ناظر براساس قوانین، بعد از انعقاد قرارداد فیمابین مالک و سفارش دهنده (مالک) آغاز می‌شود. نظارت مهندس ناظر یک نظارت مستمر در کل طول پروژه است که از لحظه ثبت قرارداد آغاز می شود.

مهندس ناظر، باید مسئولیت سنگین حرفه نظارت، سواد آکادمیک و دانشگاهی خود را با تجربه کاری کسب شده در طول سالیان ترکیب کند و با تسلط نسبت به اصول فنی و قوانین و مقررات صنعت ساختمان سازی این وظیفه حیاتی را به عهده بگیرد.

در حال حاضرکارهای ارجاع شده توسط سازمان نظام مهندسی ساختمان به مهندسان به صورت یک و چهارناظره می‌باشد. چهارناظره به معنی نظارت مستقل و محدود ناظران نمی باشد بلکه آن ها باید هماهنگ با یکدیگر و به طور همزمان وظایف محوله را به بهترین شکل انجام دهند.

 

شرح وظایف مهندسین ناظر ساختمان

برنامه‌ریزی و سازماندهی کل مراحل کار

راهنمایی و بررسی کار در کارگاه

کنترل و بررسی نقشه‌های معماری و سازه

رعایت اصول ایمنی در کارگاه

هماهنگی بین سازمان ها برای اخذ مجوزهای لازم

کنترل مسائل مربوط به فونداسیون، آرماتوربندی و قالب‌بندی

نظارت بر اجرای سفت‌کاری و نازک کاری

کنترل مصالح ساختمانی از نظر کیفیت

نظارت بر تأسیسات ساختمان

ارزیابی روش‌های ساخت و ساز

تعیین مقرون به صرفه بودن طرح‌های اجرایی

خدمات مشاوره و نظارت در ساخت