ساخت بنا با روش LFS چقدر طول می‌کشد؟

کار با روش LFS در واقع یک روش ساختمان سازی سریع است زیرا فرآیند تولید و نصب سازه تنها دوتا سه ماه زمان نیاز دارد در صورتیکه با روش های مرسوم سنتی ماه ها و یا حتی سال‌ها زمان نیاز است تا ساختمانی از بتن بنا شود.

زمان ساخت‌وساز، در مقایسه با سیستم‌های متعارف کنونی به کمتر از یک ‌سوم می‌رسد که با توجه به اهمیت زمان و هزینه های مرتبط با آن در امر ساخت وساز و ضرورت انتخاب این نوع سازه ها را اثبات می‌کند.

access_time ۱۳۹۹ دوشنبه ۱۷ آذر
visibility 398بازدید