اجرای سازه

اجرای سازه

امروزه پیشرفت ‌دانش و متریال امکانات گسترده ای را دراختیار ساختمان سازان قرار می‌دهد تا با بهره‌گیری از این تکنولوژی رو به رشد بتوانند نیاز صنعت ساختمان سازی را رفع نمایند. استفاده از سازه های LFS صنعت ساختمان سازی را یک قدم بزرگ به پیش برده است و مطمئناً به تدریج جایگزین بی قید و شرط روش‌های سنتی خواهد شد.