متریال مناسب

متریال مناسب

سازه های ال اس اف LSF پیش ساخته و سبک هستند و بر اساس طرح معماری ساختمان، در کارخانه تولید شده و سپس در محل مورد نظر بااستفاده از پرچ و پیچ نصب می‌شوند.