طراحی سازه

طراحی سازه

طراحان سازه گروهی متشکل از مهندسان ساختمان ساز و طراحان است که با بهره گیری از دانش نامحدود علم و متریال ساختمان سازی و همچنین با درنظر گرفتن ‌المان‌های تاثیر گذار در زیبایی و ظاهر بنا اقدام به کشیدن نقشه با توجه به نیازها و خواست سفارش دهنده می‌کنند